slide1slide2
Sản phẩm bán chạy
Đối tác
doi tacdoi tac
Thống kê truy cập
Vật liệu lọc

NaOH- Natri hydroxyt

NaOH- Natri hydroxyt
NaOH- Natri hydroxyt
Giá bán: 0 đ

Lượt xem:

- NaOH là khối tinh thể không màu, có trọng lượng riêng: 2,02. Hấp thụ nhanh CO2 và nước của không khí, chảy rữa và biến thành Na2CO3. Tan chảy ở 327,6 +- 0,9o.

- Nhiệt độ sôi: 1388o. Dễ tan trong nước, tan nhiều trong rượu và không tan trong ête.

- Khi hạ nhiệt độ các dung dịch nước đậm đặc xuống – 8o, các tinh thể hydrat NaOH,1/2H2O, hệ đơn tà, sẽ tách ra.

- Áp suất hơi nước trên NaOH gần bằng 0,16mmHg, chứng tỏ nó là chất làm khô tốt. Khi cho không khí ẩm chạy qua ống chứa NaOH, độ ẩm còn lại ở 25o tất cả là 0,16 mgH2O trong 1L.

Sản phẩm cùng loại
^ Về đầu trang
;